Pour continuer en français...

We nodigden de deelnemers (gedetineerden) uit om hun eigen portret te maken, foto's van elkaar te maken en vervolgens de kleuren, kleding, omgeving, voorwerpen en mensen te kiezen waarmee ze getoond wilden worden. Geleidelijk aan creëerden ze een eigen publicatie over hun zelfbeeld, kinderdromen of onbewuste aspiraties.

Er werden vier persoonlijke portretboekjes gemaakt met daarin onder andere foto’s van een theaterworkshop, interviews, en gedachten van zelfreflectie. Er werden hen vragen gesteld zoals: wat zie je? Aan wie denk je? En wat verwacht of voel je voor die persoon?

Laurent Quillet, Despina Psymarnou

ROCCO BOOK om HIER te zien KLODJAN BOOK om HIER te zien
RADENKO BOOK om HIER te zien SAID BOOK om HIER te zien

 

Project ondersteund door de FAMD/SMBG, www.smbg-famd.be  en Mus-e Belgique, www.mus-e.be 

MUS-E Belgium fungeert als een tweetalig platform voor kunstenaars, die hun artistieke praktijken toegankelijk maken voor kinderen, jongeren en volwassenen van alle origine.  

De Famd /SMBG is aanwezig in de Belgische gevangenissen en biedt de gevangene morele bijstand en toezicht door middel van de waarden van het vrijzinnig humanisme (niet-veroordeling, tolerantie, ontwikkeling van de vrije wil).