Pour continuer en français...

Terwijl SMBG en MUS-e bezig waren met de Vrije Zelfportretten, vond de eerste lockdown plaats die de gevangenis op een zeer strikte en onmenselijke manier trof. Ze besloten dit artistieke project voort te zetten en vroegen gedetineerden of ze mochten meekijken via hun blik op een leven in gevangenschap. 

Sommige gedetineerden stuurden foto's van hun kinderen, vrouwen of overleden dierbaren en vroegen de kunstenaars om deze mee op te nemen in hun Vrije Zelfportretten. Vele gedetineerden hebben een moeilijke relatie met hun familie, omwille van de tijd die ze in de gevangenis doorbrengen en de afstand die er tussen hen is. Enkele buitenlandse gevangenen hebben hun familie de laatste 6 à 7 jaar niet meer gezien. Via dit project kunnen gedetineerden hun emoties een plaats geven en herstellen ze het contact met hun geliefden en thuiscontext. 

Ter afsluiting poseerden de gedetineerden op een neutrale manier en werd de link gelegd naar klassieke portretschilderijen om het menselijke, edele en de schoonheid in vraag te stellen. 

KLIK HIER VOOR DE PORTRETSCHILDERIJEN

Dit project wordt ondersteund door de Stichting Morele Bijstand aan Gedetineerden (SMBG ) www.smbg-famd.bewww.smbg-famd.be en Mus-e Belgiumwww.mus-e.be 

Het projectwordt gerealiseerd in de gevangenis van Vorst (SMBG).

(Momenteel wordt dit project voortgezet in verschillende Waalse gevangenissen met de steun van MUS-e België en de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG-FAMD))

EN

Een project van de APO, Protestants onthaal Justitieel welzinwerk VZW, Brussel

De titel van de NDG is dit jaar : « Altijd in quarantaine » . Wij zijn vertrokken met het idee om te werken vanuit de leefruimte. Hoe voelt men zich opgesloten in een ruimte van 9 m²?  Hoe ondersteunen we de verandering wanneer men de gevangenis verlaat en op een andere plaats terecht komt? Kunnen wij de lockdown beter begrijpen als we kijken naar de gedetineerden die het tijdens hun gevangenisstraf moeten doen met maar 9m², wanneer wij ook geforceerd worden om in lockdown te gaan maar wel in een ruimere woning dan een cel.  

Dit zijn tekeningen en getuigenissen  van personen die de gevangenis net verlaten hebben. Dit is hun blik op de lockdown en op de detentiebeleving in tijden van corona.