Pour continuer en français...

Twee maanden lang, gedurende iedere vrijdag, kwamen een tiental gedetineerden van de Sint-Gillis gevangenis samen om Digital StoryTelling te realiseren, een persoonlijk verhaal dat met behulp van beelden en foto's wordt verteld. Uiteindelijk presenteerden vier deelnemers hun verhalen. Sommigen gaven het onderweg op of werden overgeplaatst of zelfs vrijgelaten. Maks vzw nam, in samenwerking met de dienst voor gevangenenondersteuning van de Vlaams Gemeenschap en de vereniging De Rode Antraciet, de taak op zich om 8 sessies te faciliteren om de gevangenen te begeleiden bij het schrijven, in beeld brengen en vastleggen van hun persoonlijke verhalen. De ervaring eindigde met de "publieke" projectie van de Digital Stories.