Pour continuer en français...

VOOR AL DIET WIE ORE (AUDIO)

De persoon die het gedicht gemaakt heeft, zit al verschillende jaren in de gevangenis en heeft een lange straf voor de boeg. De man erkent de feiten en zit met één grote vraag: “Hoe is het zover kunnen komen?”. Door gebrek aan beschikbare middelen voor therapie of begeleiding binnen de gevangenis, gaat de man zelf op zoek naar antwoorden d.m.v. kunst, brieven, gedichten.

Gelezen door Frederik (Rizome-Bxl) - NDG 2020

TEER (VIDEO)

over hoe je een mens kan blijven op een paar vierkante meter cel.
Een visuele vertaling van het gevoelsleven van langgestrafte mannen.
Deze animatie is een voorproefje van een lopend project.

Samen met illustrator Nicolas Marquez en schrijfster Yelena Schmitz werk ik aan een beeldverhaal waarin we het gevoelsleven van gedetineerden vertalen in beeld, tekst en animaties. Onder begeleiding van aalmoezenier Siska Deknudt gaan we op imaginaire tocht in de eigen gevoelswereld. Tijdens de tocht delen we sterke introspecties in open dialoog. Wij willen deze tocht ook graag delen met mensen binnen en buiten de muren van de gevangenis.

Imaginary Pilgrimage P.I. Beveren.
Video : Boris Vermeersch
Tekeningen: Nicolas Marquez